ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Συνεργείο-Ανταλλακτικά
Προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Συνεργείων Οχημάτων, με πλήρη διαχείριση των ανταλλακτικών, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο της επιχείρησης

picture

Χαρακτηριστικά

 • Εξειδικευμένη Διαχείριση Συνεργείου, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των Συνεργείων Οχημάτων με μια σειρά από πολύ χρήσιμες λειτουργίες
 • Διαχείριση Πωλήσεων Χονδρικής–Λιανικής παρακολουθώντας πλήρως όλα τα στάδια (Παραγγελίες–Δελτία Αποστολής–Τιμολόγια)
 • Εκτυπώσεις με δυναμικές προεπισκοπήσεις και δυνατότητα άμεσης αποστολής με e-mail, εξαγωγής σε excel, word, access καθώς και σε αρχείο .html, .csv, .txt και .pdf
 • Αποθήκη–Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι (Υποκαταστήματα)–Διαχείριση Σετ Ειδών-Ομαδικές Ανατιμήσεις τιμοκαταλόγων ειδών–Δυνατότητα ενημέρωσης αρχείου ειδών από αρχεία τιμοκαταλόγου προμηθευτών–Θεωρημένες καταστάσεις αποθήκης
 • Διαχείριση χαρακτηριστικών ειδών
 • Κωδικοί Ομοίων – Αντιστοιχίες και εφαρμογές Ειδών
 • Διαχείριση εικόνας ανά είδος
 • Πελάτες/Προμηθευτές – Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών/Προμηθευτών
 • Παραγγελίες Πελατών - Προμηθευτών με δυνατότητα αποστολής με fax και e-mail
 • Ετικετογράφος Πελατών / Προμηθευτών
 • Αναζητήσεις Πελατών/Προμηθευτών/Αποθήκης με δυνατότητα εξαγωγής στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή
 • Δυνατότητα δημιουργίας παραμετρικών αλφαριθμητικών πεδίων στα βασικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών, αποθήκης
 • Σύνδεση με Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, MS Access, MS Excel)
 • Διαχείριση Πωλητών με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας βάσει τζίρου και εισπράξεων
 • Δυνατότητα συμμετοχής των Πωλητών και ανά είδος στις πωλήσεις
 • Διαχείριση Αξιογράφων με δυνατότητα ομαδικών Κινήσεων
 • Εικόνα επιχείρησης με δυνατότητα οριζόμενων μεταβλητών και σύγκριση μεταξύ περιόδων
 • Ομαδικές ενημερώσεις εγγραφών Πελατών, Προμηθευτών, Ειδών
 • Αυτόματη Διαδικασία Back up
 • PRISMA Win +easy CRM: Εσωτερική οργάνωση. Διαχείριση εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων - άμεση διευθέτηση εισερχόμενων κλήσεων (τιμολόγηση - προσφορές). Διαχείριση γραφείου. Πρόγραμμα ημέρας ανά χειριστή ή ομάδα χειριστών. Υπενθυμίσεις για μελλοντικές κινήσεις (τιμολογήσεις - εισπράξεις - πληρωμές). Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007