ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Εθνικές Μεταφορές
Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης, ανεπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων στις επιχειρήσεις

picture

Χαρακτηριστικά

 • Πλήρης Διαχείριση Μεταφορών Εσωτερικού (Καθημερινές Παραδόσεις και Αποστολές)
  • Δυνατότητα ολικού αλλά και μερικού μετασχηματισμού παραστατικών πωλήσεων και αγορών, με δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων ειδών, σε άλλα ανωτέρου σταδίου 
  •  Πλήρης Διαχείριση Μεταφορών Εσωτερικού (Καθημερινές Παραδόσεις και Αποστολές)
  • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες έκδοσης όλων των παραστατικών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. (Φορτωτικές, Δηλωτικά, Διορθωτικά, Ακυρωτικά, Τιμολόγηση Εμβαστικών) εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες χειριστικού λάθους και εξασφαλίζοντας απόλυτα το ουσιαστικό πλεονέκτημα της ταχύτητας
  • Παραμετρική οθόνη φορτωτικών με δυνατότητα προσθαφαίρεσης πεδίων που αφορούν τους Συμβαλλομένους (Αποστολέας, Παραλήπτης, Εντολέας) ή τα έξοδα (Δικαίωμα φορτωτικής, Ασφάλιστρα κ.α.) δίνοντας τη δυνατότητα στο χειριστή να διαχειρίζεται μόνο τα στοιχεία που του είναι απαραίτητα
  • Εκτύπωση Κατάστασης Αποστολής Αγαθών (Δηλωτικό) μέσα από το κύκλωμα διαχείρισης κινήσεων με δυνατότητες ακύρωσης & επανέκδοσης. Δυνατότητα παραμετρικά οριζόμενων στηλών και στοιχείων εκτύπωσης
  • Καταγραφή και ενημέρωση Αντικαταβολών κατά την έκδοση φορτωτικής.
  • Παρακολούθηση της κατάστασης των Αντικαταβολών σε όλα τα στάδια
   (Εξόφληση από παραλήπτη, εξόφληση σε δικαιούχο ή τρίτο, επιστροφές)
  • Πίνακες αυτόματου υπολογισμού εξόδων φορτωτικής βάσει εύρους κομίστρων ή αξίας εμπορευμάτων. Προσδιορισμός των εξόδων βάσει ποσοστών ή σταθερών τιμών
  • Παραμετρικός Πίνακας χρεώσεων Φορτωτικής για εργατικά, ασφάλιστρα, δικαίωμα φορτωτικής κ.τ.λ.
  • Δυνατότητα Αποφορολόγησης και Επιμερισμού των Αξιών στην έκδοση Φορτωτικών
  • Τιμοκατάλογοι (Ταρίφες)
  • Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού των κομίστρων και γενικότερα των εξόδων μεταφοράς βάσει τιμοκαταλόγου ή ειδικών συμφωνιών ανά πελάτη
  • Οι προτεινόμενες τιμές εξαρτώνται από παράγοντες όπως π.χ. η ποσότητα, το βάρος, ο όγκος ή και ο τόπος προορισμού
  • Διαχείριση προσωρινού αρχείου φορτωτικών (Προεγγραφές - Παραγγελίας Μεταφοράς) με δυνατότητα μαζικού μετασχηματισμού και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα ομαδικής ενημέρωσης φορτωτικών στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί Αυτοκίνητο για την εκτύπωση Κατάστασης Αποστολής Αγαθών (Δηλωτικό)
  • Περισυλλογή / Διανομή / Διαμεταφορές
  • Διανομές με δυνατότητες δρομολόγησης και ομαδικές ενημερώσεις φορτωταξί βάσει προορισμών (Γεωγραφικές ζώνες)
  • Ομαδικές ενημερώσεις στις καταστάσεις φορτωτικών - αντικαταβολών εύκολα και γρήγορα με τη χρήση barcode 
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες έκδοσης όλων των παραστατικών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες χειριστικού λάθους και εξασφαλίζοντας απόλυτα το ουσιαστικό πλεονέκτημα της ταχύτητας
 • Παραμετρική οθόνη φορτωτικών με δυνατότητα προσθαφαίρεσης πεδίων που αφορούν τους Συμβαλλομένους  ή τα έξοδα δίνοντας τη δυνατότητα στο χειριστή να διαχειρίζεται μόνο τα στοιχεία που του είναι απαραίτητα
 •  Εκτύπωση Κατάστασης Αποστολής Αγαθών (Δηλωτικό)
 • Καταγραφή και ενημέρωση Αντικαταβολών κατά την έκδοση φορτωτικής
 • Παρακολούθηση της κατάστασης των Αντικαταβολών σε όλα τα στάδια
 • Πίνακες αυτόματου υπολογισμού εξόδων φορτωτικής βάσει εύρους κομίστρων ή αξίας εμπορευμάτων. Προσδιορισμός των εξόδων βάσει ποσοστών ή σταθερών τιμών
 • Δυνατότητα Αποφορολόγησης και Επιμερισμού των Αξιών στην έκδοση Φορτωτικών
 • Τιμοκατάλογοι (Ταρίφες)
 • Διαχείριση προσωρινού αρχείου φορτωτικών (Προεγγραφές - Παραγγελίας Μεταφοράς) με δυνατότητα μαζικού μετασχηματισμού και εκτύπωσης
 • Ετικετογράφος Πελατών/ Προμηθευτών
 • Δυνατότητα ομαδικής ενημέρωσης φορτωτικών στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί Αυτοκίνητο για την εκτύπωση Κατάστασης Αποστολής Αγαθών (Δηλωτικό)
 • Διανομές με δυνατότητες δρομολόγησης και ομαδικές ενημερώσεις φορτοταξί βάσει προορισμών (Γεωγραφικές ζώνες)
 • Ανταποκριτές, Προμηθευτές, Τρίτοι (Πιστωτές Διάφοροι)
 • Παρακολούθηση των συνεργατών μέσω ειδικών συμφωνιών (προμήθειες). Διαχείριση και καταγραφή των δαπανών και των εξόδων της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα (Λειτουργικά Έξοδα, Μισθοδοσία, Δαπάνες Οχημάτων)
 • Διαχείριση Στόλου (Συντήρηση – Έξοδα και γενικότερα παρακολούθηση οχημάτων και οδηγών)
 • Υποστήριξη όλων των τύπων Εκτυπωτών 
 • PRISMA Win +easy CRM: Προσφέρει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε για να καλύψετε τις ανάγκες των πελατών σας να προσελκύσετε νέους και να δημιουργήσετε μακροχρόνιες και κερδοφόρες σχέσεις μαζί τους. Διαχείριση δυνητικών πελατών. Παρακολούθηση των απαιτήσεων τον πελατών , Follow up, προσφορές. Σχεδίαση και εκτέλεση προωθητικών ενεργειών. Εσωτερική οργάνωση. Διαχείριση εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων - άμεση διευθέτηση εισερχομένων κλήσεων. Διαχείριση γραφείου. Πρόγραμμα ημέρας ανά χειριστή ή ομάδα χειριστών. Υπενθυμίσεις για μελλοντικές κινήσεις (τιμολογήσεις - εισπράξεις - πληρωμές). Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007-2010  
 • PRISMA Win Customer Web Services: Δυνατότητα ελέγχου για τις εταιρείες μεταφορών εσωτερικού της καρτέλας ή των αντικαταβολών των πελατών και των συνεργατών τους μέσω Internet. Βασικό πλεονέκτημα είναι το μηδενικό κόστος εφόσον δεν απαιτούνται η κατασκευή ιστοσελίδας ή η οποιαδήποτε εμπλοκή εταιρείας παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών