ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Κομμωτήρια και Κέντρα Αισθητικής
Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης, ανεπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων στις επιχειρήσεις

picture

Χαρακτηριστικά

 • Πλήρες Ιστορικό, ανάλυση προσώπου και σώματος με όλες τις απαραίτητες και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη, αλλά και το ιατρικό του ιστορικό
 • Μηχανογραφημένο Βιβλίο Εισόδου – Εξόδου Πελάτη
 • Διαχείριση Reception, με αυτόματη καταγραφή όλων των εργασιών της ημέρας ανά ραντεβού Πελάτη και ανά Συνεργάτη (Κομμωτή-Αισθητικό) Εκτυπώσεις με δυναμικές προεπισκοπήσεις και δυνατότητα άμεσης αποστολής με e-mail, εξαγωγής σε excel, word, access καθώς και σε αρχείο .html, .csv, .txt και .pdf
 • Δυνατότητα υπενθύμισης υποχρεώσεων όπως: Ραντεβού Πελατών ανά Συνεργάτη (Κομμωτή, Αισθητικό), μηνύματα ημερολογίου, εορτολόγιο κ.α. Διαχείριση χαρακτηριστικών ειδών
 • Ανεκτέλεστα ραντεβού ημέρας ανά Συνεργάτη Πελάτες/Προμηθευτές – Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών/Προμηθευτών
 •  Πλήρες ιστορικό Πελάτη, με καταγεγραμμένες όλες τις επισκέψεις του και τις εργασίες που έχει κάνει ανά  ημερομηνία και ανά Συνεργάτη (π.χ. συνταγή βαφής που έχει εφαρμοστεί κ.α) Αναζητήσεις Πελατών/Προμηθευτών/Αποθήκης με δυνατότητα εξαγωγής στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή
 • Χαρακτηριστικά Πελατών – Εικόνα Πελάτη
 • Σύνδεση με Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, MS Access, MS Excel)
 • Αποστολή μηνυμάτων sms 
 • Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων κάθε Συνεργάτη (Κομμωτή-Αισθητικού) (προμήθειες, πληρωθέντα, υπόλοιπα κ.α.)Εικόνα επιχείρησης με δυνατότητα οριζόμενων μεταβλητών και σύγκριση μεταξύ περιόδων
 • Διαχείριση Συνεργατών (Κομμωτής, Αισθητικός) με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας βάσει τζίρου και εισπράξεων
  • Δυνατότητα στοχοθέτησης του εκάστοτε πωλητή για τα ποσοστά επί τζίρου και για τα ποσοστά επί εισπράξεων με εμφανιζόμενο ποσοστό προόδου 
  •  Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων κάθε Συνεργάτη (Κομμωτή-Αισθητικού) (προμήθειες, πληρωθέντα, υπόλοιπα κ.α.)
  •  Διαχείριση Συνεργατών (Κομμωτής, Αισθητικός) με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας βάσει τζίρου και εισπράξεων
  • Δυνατότητα συμμετοχής διαφορετικών Συνεργατών (Κομμωτών-Αισθητικών) για κάθε εργασία και είδος ανά παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, Απόδειξη Λιανικής)
  • Δυνατότητα στοχοθέτησης του εκάστοτε Συνεργάτη (Κομμωτή-Αισθητικού) για τα ποσοστά επί τζίρου και για τα ποσοστά επί εισπράξεων με εμφανιζόμενο ποσοστό προόδου
  • Υπολογισμός επιπλέον ποσοστών για συγκεκριμένα είδη ή ομάδες ειδών και παροχών Παρακολούθηση προϊσταμένων με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας επί τζίρου και επί εισπράξεων για κάθε Συνεργάτη (Κομμωτή-Αισθητικού) που υπάγεται σε αυτούς
 • Δυνατότητα συμμετοχής διαφορετικών Συνεργατών (Κομμωτών-Αισθητικών) για κάθε εργασία και είδος  ανά παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, Απόδειξη Λιανικής
 • Αρχείο εργασιών (π.χ. Βαφές, Ανταύγειες, Περμανάντ κ.α.)
 • Παρακολούθηση Αποθήκης Ειδών προς πώληση ή ιδιοκατανάλωση
 • Σύνδεση με Barcode Reader για εύρεση πελάτη και προϊόντων
 • Ετικετογράφος Πελατών / Προμηθευτών
 • Δυνατότητα ενημέρωσης αρχείου ειδών από αρχεία τιμοκαταλόγου Προμηθευτών- Ομαδικές ανατιμήσεις τιμοκαταλόγων ειδών 
 • Οθόνη που εμφανίζει την τελική αξία, το εισπρακτέο ποσό και τα ρέστα
 • Σύνδεση με ταμειακή μηχανή
 • Σύνδεση με φορολογικό εκτυπωτή
 • Παρακολούθηση Ταμείου
 • Διαχείριση Αγορών – Δαπανών και Εξόδων
 • Εκτυπώσεις με δυνατότητα άμεσης αποστολής με e-mail, εξαγωγής σε excel, word, access και σε αρχείο .html, .csv, .txt και .pdf
 • Διαχείριση Παραμετρικών Πεδίων 
 • Διαχείριση Αξιογράφων 
 • Διαχείριση εικόνας ανά είδος
 • Εικόνα επιχείρησης με δυνατότητα οριζόμενων μεταβλητών και σύγκριση μεταξύ περιόδων