ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Minimum
Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης, ανεπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων στις επιχειρήσεις

picture

Χαρακτηριστικά

  • Οθόνη που εμφανίζει την τελική αξία, το εισπρακτέο ποσό και τα ρέστα
  • Προαιρετική επιλογή πελάτη
  • Αποφορολόγηση ανά τύπο παραστατικού
  • Επιπλέον πεδία στη γραμμή είδους( τιμή με Φ.Π.Α., αξία με Φ.Π.Α.) 
  • Δυνατότητες σύνδεσης με Ταμειακή
  • Παρακολούθηση Πελατών - Αποθήκης
  • Παραμετρικά πεδία εμφάνισης στη γραμμή είδους
  • Αυτόματη αλλαγή γραμμής είδους (Barcode)
  • Αυτόματη ομαδοποίηση ειδών
  • Εικόνα Επιχείρησης
  • Εργασίες ΚΕΠΥΟ
  • Ετικετογράφος Πελατών
  • Ομαδική Αποστολή SMS
  • Set Ειδών
  • PRISMA Win + easy CRM: Εσωτερική οργάνωση. Διαχείριση εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων - άμεση διευθέτηση εισερχόμενων κλήσεων (τιμολόγηση - προσφορές). Διαχείριση γραφείου. Πρόγραμμα ημέρας ανά χειριστή ή ομάδα χειριστών. Υπενθυμίσεις για μελλοντικές κινήσεις (τιμολογήσεις - εισπράξεις -πληρωμές). Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003 - 2007