ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Παρακολούθηση Συσκευών
Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης, ανεπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων στις επιχειρήσεις

picture

Χαρακτηριστικά

 • Διαχείριση Συσκευών με διεξοδική παρακολούθηση της πώλησης και του service, παντός είδους συσκευών (ηλεκτρονικές – ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) με πλήρες ιστορικό
  • Αναζήτηση Συσκευής στην καρτέλα πελάτη με βάση τα χαρακτηριστικά της συσκευής (π.χ. Serial Number) και αυτόματη καταχώρηση της, στην αποθήκη, κατά την παραλαβή
  • Σύνδεσης Δελτίου Παραλαβής με τις εκτιμήσεις του τεχνικού για τα ανταλλακτικά και τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν
  • Δυνατότητα μετασχηματισμού του Δελτίου Παραλαβής με αυτόματο διαχωρισμό των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών στα αντίστοιχα Τιμολόγια Πώλησης και στα παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών
  • Αυτόματη ενημέρωση από όλες τις χρήσεις του Ιστορικού Συσκευής κατά την έκδοση παραστατικών με ορισμό ημερομηνίας παραλαβής, ημερομηνίας παράδοσης, στοιχείων σύμβασης/συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης, στοιχεία τεχνικού, χρόνου απασχόλησης τεχνικού και διαπίστωση βλάβης
  • Διαχείριση αρχείου τεχνικών υπαλλήλων, με απόδοση προμηθειών
  • Προγραμματισμός μελλοντικών εργασιών(service) - ραντεβού
 • Διαχείριση Πωλήσεων Χονδρικής–Λιανικής παρακολουθώντας πλήρως όλα τα στάδια (Παραγγελίες–Δελτία Αποστολής–Τιμολόγια)
 • Εκτυπώσεις με δυναμικές προεπισκοπήσεις και δυνατότητα άμεσης αποστολής με e-mail, εξαγωγής σε excel, word, access καθώς και σε αρχείο .html, .csv, .txt και .pdf
 • Αποθήκη–Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι (Υποκαταστήματα)–Διαχείριση Σετ Ειδών-Ομαδικές Ανατιμήσεις τιμοκαταλόγων ειδών–Δυνατότητα ενημέρωσης αρχείου ειδών από αρχεία τιμοκαταλόγου προμηθευτών–Θεωρημένες καταστάσεις αποθήκης
 • Διαχείριση χαρακτηριστικών ειδών
 • Διαχείριση εικόνας ανά είδος
 • Πελάτες/Προμηθευτές – Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών/Προμηθευτών
 • Παραγγελίες Πελατών Προμηθευτών με δυνατότητα αποστολής με fax και e-mail
 •  Δέσμευση ποσότητας με δυνατότητα αυτόματης ή μη αποδέσμευσης
 • Δέσμευση ποσότητας με δυνατότητα επιλογής αποδέσμευσης, μετά το πέρας οριζόμενης ημερομηνίας ή με την ακύρωση της παραγγελίας
 • Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης ομαδοποίησης (Group) όμοιων ειδών με ίδια τιμή
 • Δυνατότητα αυτόματης αλλαγής γραμμής (LF) για ταχύτερη εισαγωγή ειδών
 • Προειδοποίηση για την εκτέλεση των παραγγελιών ή και για την αυτόματη αποδέσμευση της ποσότητας, είτε μετά το πέρας της οριζόμενης ημερομηνίας είτε με την ακύρωση της παραγγελίας
 • Δυνατότητα μερικής ή ολικής εκτέλεσης της παραγγελίας (Back order)
 • Αυτόματη καταχώρηση παραγγελίας μέσα από τις κινήσεις όταν η ποσότητα του είδους είναι μικρότερη από την επιθυμητή ή αυτόματη συμπλήρωση ποσότητας στην ήδη καταχωρημένη παραγγελία
 • Αποστολή των παραγγελιών με e-mail μέσα από την εφαρμογή με τη χρήση εύχρηστου εργαλείου
 • Πρόβλεψη επάρκειας αποθήκης για τα είδη, με σκοπό την παραγγελία της αντίστοιχης ποσότητας στους προμηθευτές, η οποία προσφέρεται: με επεξεργασία οριζόμενης χρονικής περιόδου για την ποσότητα των προηγούμενων πωλήσεων, την ήδη παραγγελθείσα ποσότητα προς προμηθευτές, τις εκκρεμείς παραγγελίες πελατών και το υπάρχον υπόλοιπο της αποθήκης
 • Δυνατότητα ομαδικής εκτέλεσης παραγγελιών, για την περίοδο που επιλέγει ο χειριστής, σε ένα παραστατικό
 • Παραμετρικά οριζόμενες στήλες ειδών (π.χ. τιμή με Φ.Π.Α., αξία με Φ.Π.Α., β΄ ποσότητα κ.α.)
 • Αναζητήσεις Πελατών/Προμηθευτών/Αποθήκης με δυνατότητα εξαγωγής στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή
 • Δυνατότητα δημιουργίας παραμετρικών αλφαριθμητικών στα βασικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών, αποθήκης
 • Σύνδεση με Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, MS Access, MS Excel)
 • Διαχείριση Πωλητών με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας, βάσει τζίρου και εισπράξεων
 • Δυνατότητα συμμετοχής των Πωλητών και ανά είδος στις πωλήσεις
 • Ετικετογράφος Πελατών / Προμηθευτών
 • Διαχείριση Αξιογράφων με δυνατότητα ομαδικών Κινήσεων
 • Εικόνα επιχείρησης με δυνατότητα οριζόμενων μεταβλητών και σύγκριση μεταξύ περιόδων
 • Ομαδικές ενημερώσεις εγγραφών Πελατών, Προμηθευτών, Ειδών
 • Αυτόματη Διαδικασία Back up
 • PRISMA Win +easy CRM: Προσφέρει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε για να καλύψετε τις ανάγκες των πελατών σας να προσελκύσετε νέους και να δημιουργήσετε μακροχρόνιες και κερδοφόρες σχέσεις μαζί τους. Διαχείριση δυνητικών πελατών. Παρακολούθηση των απαιτήσεων τον πελατών , Follow up, προσφορές. Σχεδίαση και εκτέλεση προωθητικών ενεργειών. Εσωτερική οργάνωση. Διαχείριση εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων - άμεση διευθέτηση εισερχομένων κλήσεων. Διαχείριση γραφείου. Πρόγραμμα ημέρας ανά χειριστή ή ομάδα χειριστών. Υπενθυμίσεις για μελλοντικές κινήσεις (τιμολογήσεις - εισπράξεις - πληρωμές). Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007-2010