ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Αλέξανδρος Food and Beverage
Η εφαρμογή Αλέξανδρος F&B Management σχεδιάστηκε από ανθρώπους με μακρόχρονη εμπειρία στη μηχανογράφηση Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών μονάδων και απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης, και φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν.

picture

Χαρακτηριστικά

 • Πολλαπλές εταιρίες, αλυσίδες κλπ.
 • Πολλαπλά καταστήματα, αποθήκες, σημεία πώλησης.
 • Αποθήκες Κεντρικές, παραγωγής, πωλήσεων κλπ.
 • Προμηθευτές, Συμφωνίες, Παραγγελίες, Market Lists
 • Είδη, Ομάδες, υπο-ομάδες, groups
 • Μεγαλο-μονάδες (αγορών / παραγγελίας), Μικρο-μονάδες (διακίνησης / συνταγών)
 • Τιμοκατάλογοι ανα αποθήκη / σημείο πώλησης
 • Παραγγελίες Προμηθευτών / πελατών, Αποθηκών / τμημάτων
 • Διαχείριση υπολοίπων (δέσμευση κλπ.)
 • Κινήσεις ειδών ανά αποθήκη : αγορές, πωλήσεις, επιστροφές, καταστροφές, φύρες,
 • Απογραφές, ελλείμματα, πλεονάσματα
 • Διακινήσεις μεταξύ αποθηκών ή ενδο-τμηματικές
 • Παραγωγές (αποσυνθέσεις), Παρασκευές (Συνθέσεις)
 • Συνταγές με εκδόσεις (versions), Αυτόματες αναλώσεις
 • Αναλύσεις κόστους - F&B Cost Analysis
 • Σύνδεση με καταστήματα τύπου ON Line αλλά και έξυπνος τρόπος διαχείρισης Off Line.
 • Σύνδεση με πρόγραμμα Αμβροσία αλλά και άλλα προγράμματα P.O.S.
 • Σύνδεση με Λογιστική Αλέξανδρος : Εξαγωγή των λογιστικών άρθρων των πωλήσεων – εσόδων, αγορών, αναλώσεων, Κέντρα Κόστους κλπ.