ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Αλέξανδρος Front Office
Το προϊόν απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης, και φάσματος υπηρεσιών που προσφέρουν (διαμονή, επισιτισμό κ.α.).

picture

Χαρακτηριστικά

 • Πρακτορεία–εταιρείες (νομικά πρόσωπα): με διαχωρισμό σε πρακτορεία, εταιρείες, δημόσιο, πιστωτικές κάρτες κ.ά.
 • Πελάτες (φυσικά πρόσωπα): Πλήρης παρακολούθηση πελατών με στοιχεία όλων των διαμονών τους (Ιστορικό Αρχείο).
 • Συμβόλαια: Δήλωση συμβολαίων (allotment ή/και commitment) με tour operators για διαφορετικές χρονικές περιόδους.
 • Συνεργασίες: Διάφορες συνεργασίες για κάθε πρακτορείο–εταιρεία με οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία μεταφέρονται αυτόματα στις αντίστοιχες κρατήσεις.
 • Πακέτα (όροι διαμονής): Δημιουργία πακέτων (όρων διαμονής) με δυνατότητα επιμερισμού της συνολικής τιμής σε διάφορα τμήματα.
 • Ειδικές υπηρεσίες (treatments, transfers): Ttreatments, transfers με δυνατότητα περιοδικής παροχής ή και χρέωσης.
 • Τιμοκατάλογοι: Για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, για μεμονωμένους πελάτες ή πρακτορεία–εταιρείες κ.ά.
 • Κρατήσεις: Μεμονωμένων, groups, από allotment, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, με επιλογή τιμοκαταλόγου–πακέτου. Ειδικές καταστάσεις για ακυρωμένες και no-show κρατήσεις.
 • Rooming list: Αυτόματη δημιουργία από την στιγμή καταχώρισης της κράτησης. Δυνατότητα παρακολούθησης διαφορετικών ημερομηνιών άφιξης ή και αναχώρησης ανά πελάτη. Δυνατότητα δήλωσης διαφορετικών όρων διαμονής για κάθε πελάτη και ημέρα.
 • Πλάνα κρατήσεων-διαθεσιμότητας δωματίων: Πλάνο ανάλυσης πληρότητας allotment, commitment, συνολικό, ανά τύπο δωματίου για επιλεγμένη χρονική περίοδο, με πλήθος επιλογών (εκκαθαρισμένο, ακαθάριστο, allotment, πραγματικά, ζητηθέντα, υπόλοιπα booking position, commitment, κ.λπ.).
 • Διαδραστικό (Interactive) Πλάνο Κρατήσεων με δυνατότητες drag & Drop για την καλύτερη επιλογή δωματίου ανά κράτηση
 • Booking positions: Καταχώριση και παρακολούθηση των booking positions κάθε tour operator.
 • Λογαριασμοί πελατών: Ευελιξία στη διαχείριση λογαριασμών πελατών και χρεωστών.
 • Έλεγχοι και εργασίες κλεισίματος ημέρας (night audit).
 • Έλεγχος εκκρεμοτήτων ημέρας. Αυτόματη χρέωση των λογαριασμών πελατών. Έλεγχος χρέωσης συμφωνίας για κάθε δωμάτιο.
 • Υποχρεωτικά βιβλία (βάσει νομοθεσίας): Βιβλίο Κίνησης Πελατών - Βιβλίο Αστυνομίας.
 • Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, έλεγχοι ΑΦΜ, Πλήρης εναρμόνιση στον Κ.Β.&Σ.
 • Κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών ξενοδοχείων
 • Σύνδεση με συστήματα κρατήσεων του Internet.
 • Δυνατότητα αμφίδρομης on-line σύνδεσης με συστήματα τηλεφωνικών κέντρών, Pay TV, KeyLocks.
 • Σύνδεση με εφαρμογή Αμβροσια P.O.S. (χρεωστικά, δικαιούμενα, ληφθέντα)
 • Σύνδεση με Λογιστική: Εξαγωγή των λογιστικών άρθρων των πωλήσεων-εσόδων. (Main Courante ή Ημερολόγιο Πωλήσεων).