ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Αναλυτική Λογιστική
Πλήρως εναρμονισμένη με τον Κ.Β.Σ., απευθύνεται σε Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ’ Κατηγορίας Περιλαμβάνει και την εφαρμογή PRISMA Win Γενική Λογιστική

picture

Χαρακτηριστικά

  • Επιπλέον της Γενικής Λογιστικής
  • Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής με αυτόματη δημιουργία κινήσεων από εγγραφές της Γενικής Λογιστικής
  • Αντιστοίχιση λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με διάμεσους - αντικριζόμενους Αναλυτικής Λογιστικής με δυνατότητα ποσόστωσης ή επιμερισμού κατά την καταχώρηση της κίνησης Γενικής Λογιστικής
  • Ανακατάταξη Δαπανών Εξόδων
  • Οικοδομοτεχνικά