ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Έσοδα - Έξοδα
Πλήρως εναρμονισμένα με τον Κ.Β.Σ., απευθύνονται σε Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Α΄ & Β΄ Κατηγορίας.

picture

Χαρακτηριστικά

 • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία
 • Διαχείριση Πρότυπων Άρθρων
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιρειών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί
 • Παρακολούθηση δεδομένων βάσει Συντελεστή Καθαρού Κέρδους
 • Αυτόματος Υπολογισμός αξίας ΚΕΠΥΟ ανά λογαριασμό στην κίνηση
 • Εκτύπωση καρτέλας Συμβαλλομένων με ανάλυση Καθαρής Αξίας, Αξίας ΦΠΑ
 • Παρακολούθηση υπολοίπων Συμβαλλομένων (εκτυπώσεις υπολοίπων - ενηλικίωσης)
 • Διαχείριση Εντύπων (Φ.Π.Α., Ε3, Ε5 κ.α.) μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
 • Διαχείριση Παγίων με αυτόματες αποσβέσεις
 • Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης
 • Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
 • Έλεγχος καταχώρησης Κινήσεων ανά Χειριστή και ανά Εταιρεία
 • Έλεγχος Περαίωσης
 • Αυτοπεραίωση
 • Ειδικό σημείωμα περαίωσης Φ.Π.Α.
 • Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
 • Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε EXCEL και αρχείο .txt
 • Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε EXCEL, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
 • Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 • Παρακολούθηση Φόρων (Δημοτικός Φόρος κ.τ.λ.)
 • Υπολογισμός PRORATA
 • Συνάφεια με οριζόμενο αριθμό χρήσεων
 • Η εφαρμογή Έσοδα – Έξοδα ενημερώνεται αυτόματα από την Εμπορική Διαχείριση
 • Διαχείριση Intrastat Αφίξεων - Αναχωρήσεων και εκτύπωση σε έντυπο ή αποστολή στη στατιστική υπηρεσία
 • Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας