ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Γενική Λογιστική
Πλήρως εναρμονισμένα με τον Κ.Β.Σ., απευθύνονται σε Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Α΄ & Β΄ Κατηγορίας.

picture

Χαρακτηριστικά

 • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο με δυνατότητα πλήρως οριζόμενης μορφής κωδικού
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία χωρίς να απαιτείται η δημιουργία εταιρείας για κάθε υποκατάστημα. Αυτόματη ενοποίηση των στοιχείων στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Αγορών και Πωλήσεων, στα Ημερολόγια, Ισοζύγια και στα Καθολικά
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιριών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί. Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
 • Δυνατότητα εισαγωγής Πρότυπων Άρθρων και Συσχέτισης Λογαριασμών, με σκοπό να χρησιμο­ποιούνται σε ομοειδής εγγραφές για ταχεία καταχώρηση
 • Αυτόματο Κλείσιμο και Άνοιγμα Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσης για κάθε εταιρεία
 • Δυνατότητα αναζήτησης κινήσεων με πολλαπλά φίλτρα (προσωρινές, οριστικές, κατά λογαριασμό, περιγραφή, τύπο παραστατικού κ.τ.λ.)
 • Διαχείριση Intrastat Αφίξεων - Αναχωρήσεων και εκτύπωση σε έντυπο ή αποστολή στη στατιστική υπηρεσία
 • Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα
 • Αυτόματη δημιουργία Κινήσεων Αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση Κέντρων Κόστους εξόδων - δαπανών
 • Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης - γενική εκμετάλλευση - διάθεση αποτελεσμάτων)
 • Γενική Εκμετάλλευση χωρίς παραμετροποίηση με δυνατότητα Ποσοτικού Καταμερισμού
 • Διαχείριση Παγίων Στοιχείων με αυτόματες αποσβέσεις
 • Καταστάσεις Ελέγχου Εγγραφών ανά χειριστή και ανά εταιρεία
 • Πολλαπλά Ημερολόγια με δυνατότητα επιλογής κινήσεων που ενημερώνουν το κάθε από αυτά
 • Αυτοπεραίωση
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα Α.Ε., Ε.Π.Ε.
 • Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 • Υπολογισμός PRORATA
 • Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup – restore) με επιλογές δημιουργίας ολικού αντιγράφου (όλες οι εταιρείες και χρήσεις ή επιλεκτικού, δηλαδή ανά εταιρεία και χρήση. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης με ορισμό χρόνου επανάληψης και ώρας εκκίνησης.  
 • Διαχείριση Εντύπων (Φ.Π.Α., Ε3, Ε5 κ.α.) μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων μέσα από την εφαρμογή με το πάτημα ενός πλήκτρου
 • Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
 • Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε EXCEL,  σε αρχείο .txt κ.α
 • Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
 • Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε EXCEL, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
 • Η εφαρμογή Γενική Λογιστική ενημερώνεται αυτόματα από την Εμπορική Διαχείριση