ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Μισθοδοσία
Διαχείριση – Υπολογισμός κόστους Οικοδομών καθώς και καταμερισμός αυτού στις επιμέρους ιδιοκτησίες.

picture

Χαρακτηριστικά

 • Παρακολούθηση Απεριόριστων Εργαζομένων
 • Συλλογικές Συμβάσεις με Online ενημέρωση
 • Διαχείριση Απεριόριστων Χρήσεων
 • Διαχείριση Απεριόριστων Εταιρειών
 • Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων
 • Διαχείριση Προκαταβολών
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών
 • Αποδείξεις Πληρωμής
 • Κέντρα Κόστους
 • Εκτυπώσεις Φ.Μ.Υ.
 • Εκτύπωση και σε Dot Matrix
 • Εκτυπώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κατά Ασφαλιστικό Ταμείο, Τύπο Μισθοδοσίας, Κατηγορία Ασφαλισμένου και Περίοδο
 • Κατάσταση κατά Ασφαλιστικό Ταμείο
 • Οριστική Δήλωση Έτους και σε Μαγνητικό Μέσο
 • Αυτόματος υπολογισμός υπερωριών, υπερεργασίας, αποζημιώσεων κ.α.
 • Πολλαπλές εκτυπώσεις με φίλτρα ταξινόμησης
 • Μαζικές κινήσεις Μισθοδοσίας
 • Αποστολή Α.Π.Δ.