ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Αναλυτική Λογιστική
Διαχείριση – Υπολογισμός κόστους Οικοδομών καθώς και καταμερισμός αυτού στις επιμέρους ιδιοκτησίες.

picture

Χαρακτηριστικά

  • Τήρηση θεωρημένου βιβλίου κοστολογίου οικοδομών
  • Εκτύπωση Ειδικού Εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής
  • Ειδικό έντυπο απολογιστικού κόστους οικοδομής(γενικές δαπάνες-κατασκευαστικές δαπάνες - κατανομή κόστους)