ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Φορολογικοί Μηχανισμοί
Όλοι οι τύποι φορολογικών μηχανισμών

picture

SAREMA DI 50 /EJ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Πλήρως προγρ/ζόμενο μέχρι 35 πλήκτρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: 32 χαρακτήρες
ΤΜΗΜΑΤΑ: 5 - 20 ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ: 20
ΕΠΙΓΡΑΦΗ: 7 γραμμές Χ 32 χαρακτ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φ.Π.Α.: 4 + 1 αφορολόγητη
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: 4 με κωδικό & δυνατότητα "Password"
ΟΘΟΝΕΣ: 2 αλφαριθμητικές LCD 16 ψηφίων
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ: 1 Θερμικός SEIKO 1 χ/νία 57 χιλ. Ταχύτητα 21 γραμμές ανά δευτερόλεπτο, τεχνική τοποθέτησης EASY LOADING
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: ΟΧΙ
ΕΙΔΗ: 200
ΔΕΛΤΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Ημερήσια, περιοδικά, εφορίας, στατιστικά
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12ψήφιος κωδικός "Password" για προγραμματισμό ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: (χωρίς συρτάρι) 7,30 x 30,50 x 13,30cm ΒΑΡΟΣ: 0,920 Kgr


picture

ICS ALGOBOX 2003 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

•Θερμικός / 57 mm
•Ταχύτητα 8 γραμμές/δευτ.
•6 πλήκτρα για τον χειρισμό των μενού
•LCD για τον χειριστή μόνο, φωτιζόμενη
•2γραμμές των 16 χαρακτήρων
•ATMEL mega 103
•128Κ CMOS RAM •RS232 θύρα
•Πρωτόκολλο επικοινωνίας : 2v23
•Ταχύτητα συνολ. επεξεργασίας : 15Kbps
Ταχύτητα σειριακ. επικοινωνίας : 3,5 Kbytes/sec
•Πρωτόκολλο επικοινωνίας : Tύπου Α / Τύπου Β


picture

SAREMA DI50/DS ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

O Μηχανισμός Σήμανσης Στοιχείων “Sarema DI50/DS” με το λογισμικό ΤΥΠΟΥ Α “DITRON DS PROCESSOR”,
•  Διαχείριση αναφορών, μηδενισμών, προγραμματισμών της ΕΑΦΔΣΣ
•  Δυνατότητα εκτύπωσης σε οτιδήποτε εκτυπωτή (παράλληλο, σειριακό, USB, διαδικτυακό κλπ)
•  Αυτόματη αναγνώριση Στοιχείων για ηλεκτρονική Σήμανση
•  Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών θέσεων εργασίας με έναν εκτυπωτή
•  Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών θέσεων εργασίας με πολλούς εκτυπωτές
•  Δυνατότητα σύνδεσης ΕΑΦΔΣΣ σε σταθμό εργασίας ή server
•  Έκδοση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ στοιχείων
εξασφαλίζει…
• την Hλεκτρονική Σήμανση Στοιχείων
• την Hλεκτρονική Αρχειοθέτηση Στοιχείων
• την ελευθερία επιλογών
• την λειτουργία της εμπορικής εφαρμογής σας χωρίς αναβάθμιση ή αλλαγή

picture

Easy fiscal ΑΔΗΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

•150 mm/sec
•Θερμικός εκτυπωτής/ 80 mm
•32 χαρακτήρες ανά γραμμή
•Ρύθμιση τόνου εκτύπωσης, 2 επιλεγόμενες γραμματοσειρές εκτύπωσης •Ανιχνευτής τέλους χαρτιού
•Αυτόματο κόψιμο χαρτιού
•Φωτιζόμενη οθόνη LCD 2γραμών, 16 χαρακτήρων
•6 πλήκτρων
•115200 kbps.
•0,5sec ανά μέση απόδειξη
•3,5 Kbytes/sec/πακέτο
•1850 ‘Ζ’
•10 Αλλαγές λεκτικών
•Εμφάνιση Αναλυτικής Ημερομηνίας και ώρας σε κατάσταση αναμονής
•Switching Τροφοδοτικό Οn board
•18 (Μ) X 18,3 (Π) X 8,5(Υ) εκ. / 1,1 Kgr