ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Αναλογικές Τηλεφωνικές Συσκευές
Ολοκληρωμένα πακέτα για επιχειρήσεις και ιδιώτες

picture

Αναλογική Τηλεφωνική Συσκευή Versatis 1600
Περιγραφή

Ασύρματο τηλέφωνο τεχνολογίας dect με αναγνώριση κλήσεων
Έγχρωμη οθόνη
Ανοιχτή συνομιλία
Μενού με εικονίδια στα ελληνικά
Ευρετήριο 150 ονομάτων & αριθμών Αποστολή και λήψη μηνυμάτων sms
Λίστα 50 εισερχόμενων /αναπάντητων κλήσεων
Λίστα 20 τελευταίων κληθέντων αριθμών
Μεταφορά του ευρετηρίου της κάρτας SIM του κινητού σας τηλέφωνου προς το ευρετήριο του Versatis 1600

 


Τεχνική Περιγραφή Προϊόντος

picture

Αναλογική Τηλεφωνική συσκευή Alcatel Versatis 600
Περιγραφή

Ασύρματο τηλέφωνο τεχνολογίας dect με αναγνώριση κλήσεων
Ασπρόμαυρη οθόνη
Μενού στα ελληνικά
Ευρετήριο 50 ονομάτων & αριθμών
Λίστα 40 εισερχόμενων /αναπάντητων κλήσεων
Λίστα 10 τελευταίων κληθέντων αριθμών

 

 

 


Τεχνική Περιγραφή Προϊόντος

picture

Αναλογική Τηλεφωνική συσκευή Link 721
Περιγραφή

3 Γραμμών οθόνη LCD με ρυθμιζόμενη αντίθεση 5 επιπέδων
Αναγνώριση κλήσεων FSK& DTMF(χωρίς μπαταρίες) Ευρετήριο 50 μνήμες ονομάτων και τηλεφωνικών αριθμών
Μνήμη 20 εισερχομένων κλήσεων & 10 εξερχομένων κλήσεων
Ένδειξη μηνύματος
Ένδειξη ανοιχτής συνομιλίας
Έλεγχος έντασης ήχου ανοικτής συνομιλίας και ακουστικού
Ρυθμιζόμενη διάρκειας Flash 100/300 mls
Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών κεφαλής

 


Τεχνική Περιγραφή Προϊόντος

picture

Αναλογική Τηλεφωνική συσκευή Alcatel 29362
Περιγραφή

Φωτιζόμενη οθόνη LCD με ρυθμιζόμενη αντίθεση Αναγνώριση κλήσεων FSK & DTMF
Αναμονή κλήσης με αναγνώριση
Κρατάει στην μνήμη τους τελευταίους 60 τηλεφωνικούς αριθμούς
Τηλεφωνικός κατάλογος 10 ονομάτων & αριθμών
Ένδειξη μηνύματος
Ένδειξη ανοιχτής συνομιλίας
Έλεγχος έντασης ήχου ανοικτής συνομιλίας και ακουστικού
Ρυθμιζόμενη διάρκειας Flash 100/300 mls