ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΑ

Ολοκληρωμένη Λύση που αφορά το χώρο των Ξενοδοχείων.
Για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων.


Ολοκληρωμένη Λύση Hospitality 
Η Ολοκληρωμένη Λύση Hospitality  απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης, και φάσματος υπηρεσιών
Καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών για τις Κρατήσεις, την Reception, την Main Courante, τους χρεώστες και συνδέεται με τις   εφαρμογές Αμβροσία και Γενική Λογιστική της τεχνολογίας Αλέξανδρος
Είναι κατασκευασμένο σε πλατφόρμα Microsoft με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες των προϊόντων και της τεχνολογίας Microsoft όπως MS Windows, MS Office, MS SQL server κλπ.

 Description: hospitality.jpgΟλοκληρωμένη Λύση Hospitality 
Η Ολοκληρωμένη Λύση Hospitality  απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης, και φάσματος υπηρεσιών
Καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών για τις Κρατήσεις, την Reception, την Main Courante, τους χρεώστες και συνδέεται με τις   εφαρμογές Αμβροσία και Γενική Λογιστική της τεχνολογίας Αλέξανδρος
Είναι κατασκευασμένο σε πλατφόρμα Microsoft με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες των προϊόντων και της τεχνολογίας Microsoft όπως MS Windows, MS Office, MS SQL server κλπ.

Χαρακτηριστικά Ολοκληρωμένης Λύσης

 • Πρακτορεία–εταιρείες (νομικά πρόσωπα): με διαχωρισμό σε πρακτορεία, εταιρείες, δημόσιο, πιστωτικές κάρτες κ.ά.
 • Πελάτες (φυσικά πρόσωπα): Πλήρης παρακολούθηση πελατών με στοιχεία όλων των διαμονών τους (Ιστορικό Αρχείο).
 • Συμβόλαια: Δήλωση συμβολαίων (allotment ή/και commitment) με tour operators για διαφορετικές χρονικές περιόδους.
 • Συνεργασίες: Διάφορες συνεργασίες για κάθε πρακτορείο–εταιρεία με οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία μεταφέρονται αυτόματα στις αντίστοιχες κρατήσεις.
 • Πακέτα (όροι διαμονής): Δημιουργία πακέτων (όρων διαμονής) με δυνατότητα επιμερισμού της συνολικής τιμής σε διάφορα τμήματα.
 • Ειδικές υπηρεσίες (treatments, transfers): Ttreatments, transfers με δυνατότητα περιοδικής παροχής ή και χρέωσης.
 • Τιμοκατάλογοι: Για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, για μεμονωμένους πελάτες ή πρακτορεία–εταιρείες κ.ά.
 • Κρατήσεις: Μεμονωμένων, groups, από allotment, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, με επιλογή τιμοκαταλόγου–πακέτου. Ειδικές καταστάσεις για ακυρωμένες και no-show κρατήσεις.
 • Rooming list: Αυτόματη δημιουργία από την στιγμή καταχώρισης της κράτησης. Δυνατότητα παρακολούθησης διαφορετικών ημερομηνιών άφιξης ή και αναχώρησης ανά πελάτη. Δυνατότητα δήλωσης διαφορετικών όρων διαμονής για κάθε πελάτη και ημέρα.
 • Πλάνα κρατήσεων-διαθεσιμότητας δωματίων: Πλάνο ανάλυσης πληρότητας allotment, commitment, συνολικό, ανά τύπο δωματίου για επιλεγμένη χρονική περίοδο, με πλήθος επιλογών (εκκαθαρισμένο, ακαθάριστο, allotment, πραγματικά, ζητηθέντα, υπόλοιπα booking position, commitment, κ.λπ.).
 • Διαδραστικό (Interactive) Πλάνο Κρατήσεων με δυνατότητες drag & Drop για την καλύτερη επιλογή δωματίου ανά κράτηση
 • Booking positions: Καταχώριση και παρακολούθηση των booking positions κάθε tour operator.
 • Λογαριασμοί πελατών: Ευελιξία στη διαχείριση λογαριασμών πελατών και χρεωστών.
 • Έλεγχοι και εργασίες κλεισίματος ημέρας (night audit).
 • Έλεγχος εκκρεμοτήτων ημέρας. Αυτόματη χρέωση των λογαριασμών πελατών. Έλεγχος χρέωσης συμφωνίας για κάθε δωμάτιο.
 • Υποχρεωτικά βιβλία (βάσει νομοθεσίας): Βιβλίο Κίνησης Πελατών - Βιβλίο Αστυνομίας.
 • Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, έλεγχοι ΑΦΜ, Πλήρης εναρμόνιση στον Κ.Β.&Σ.
 • Κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών ξενοδοχείων
 • Σύνδεση με συστήματα κρατήσεων του Internet.
 • Δυνατότητα αμφίδρομης on-line σύνδεσης με συστήματα τηλεφωνικών κέντρών, Pay TV, KeyLocks.
 • Σύνδεση με εφαρμογή Αμβροσια P.O.S. (χρεωστικά, δικαιούμενα, ληφθέντα)
 • Σύνδεση με Λογιστική: Εξαγωγή των λογιστικών άρθρων των πωλήσεων-εσόδων. (Main Courante ή Ημερολόγιο Πωλήσεων).

 

 Σύνδεση με Τηλεφωνικό Κέντρο  ALCATEL – LUCENT  Omni PCX
Description: Compact_all_serv.jpg
Σύνδεση με συστήματα Web Booking Engine
Tα συστήματα  Web Booking Engine, μπορούν να «απαντήσουν» μόνα τους σε κάθε πιθανή ζήτηση, να εξασφαλίσουν την προκαταβολή όταν απαιτείται και να επιβεβαιώσουν κρατήσεις για λογαριασμό του ξενοδοχείου, χρειάζονται συνεχή τροφοδότηση με στοιχεία διαθεσιμότητας και τιμών ανά περίοδο, τύπο δωματίου κλπ.
Το Λογισμικό Αμφίδρομης επικοινωνίας με Web Booking Engine, αναλαμβάνει να κάνει αυτόματα την ενημέρωση της διαθεσιμότητας δωματίων και των τιμών από τα στοιχεία του Αλέξανδρος Front Office και να παραλάβει αυτόματα τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις που στέλνει το Web Booking Engine.
Αναλυτικότερα, το λογισμικό εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες.

Από το Front Office

Αποστολή πολιτικής διάθεσης των δωματίων για κάθε ημέρα (από σήμερα) & για κάθε τύπο δωματίου  :
 • διαθεσιμότητα
 • Τιμές

Προς το Front Office
Αποστολή Κρατήσεων
Κρατήσεις με τα πλήρη στοιχεία της κράτησης και του πελάτη

 • Νέες
 • Αλλαγές
 • Ακυρώσεις
Η χρήση του λογισμικού αυτού απαιτεί να έχει ήδη γίνει συνεργασία «διασύνδεσης» με το συγκεκριμένο λογισμικό «Web Booking Engine» που έχει το ξενοδοχείο.

Το σύστημα μπορεί να δεχθεί και παραπάνω από ένα σύστημα Web Booking Engine και να τα ενημερώσει όλα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υπάρχον ή το επιλεγμένο σύστημα Web Booking Engine, να είναι στην λίστα των συνδεδεμένων λογισμικών
Παρακάτω Αναφέρονται τα λογισμικά :
SECURESHOP
TRAVEL PROXY
PRIMAL RES  

 

 

 


All-in-one Hotspot Gateway
Η Α-TELCO SYSTEM BUILDER για το χώρο των ξενοδοχείων σχεδίασε ένα οικονομικό σύστημα ALL IN ONE με χρήση του   ZyXEL Ν4100 Hotspot gateway. Με αυτή τη πρόταση της σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τη πρόσβαση στο Internet ώστε να το παρέχετε σαν υπηρεσία.
Η λύση λειτουργεί με τη μέθοδο  έκδοσης κωδικού πρόσβασης  μέσω του SP300E
Χαρακτηριστικά
Hotspot gateway με θερμικό εκτυπωτή
Ταυτόχρονη πρόσβαση για  περισσότερους από 200 χρήστες
Web-based πιστοποίηση χρηστών, οθόνη λογαριασμών, προφίλ χρεώσεων
Δεν χρειάζεται προσωπικό για εκπαίδευση και λειτουργία του συστήματος